Chwile, które warto utrwalić !!!

Oferuję:

  • przygotowania do I Komunii Św.,
  • w trakcie I Komunii Św. (Kościół),
  • indywidualne w charakterystycznych miejscach,
  • grupowe z rodziną,
  • uroczysty obiad (rozpakowywanie prezentów, zabawa... ),
  • inne na prośbę Klienta.